Milieu

Natuurlijk zien ook wij een boom het lieftst rechtop staan, in leven en welzijn! Maar bomen die afsterven door ziekte of ouderdom, of door menselijk ingrijpen geveld werden kunnen letterlijk en figuurlijk een tweede leven krijgen.


Begrippen als duurzaamheid en zuining omgaan met energie en grondstoffen zijn de laatste tijd erg in. Maar wat kunnen we er aan doen? Hout is een van de meest milieuvriendelijke grondstoffen. Het is 100% nagroeibaar en bovendien neemt een boom tijdens z'n groei een een behoorlijke hoeveelheid Co2 op, die tijdens de ganse levensduur van het object of van de constructie wordt vastgehouden.

Bovendien is de benodigde energie om boomstammen tot een eindproduct te verwerken veel lager dan voor eender welke andere grondstof. Om een m3 timmerhout te produceren heeft men 130 Th/m3 nodig. Wil je je impact op het milieu verlagen? Je eigen bomen laten verzagen en ze zelf voor duurzame toepassingen gebruiken, DAT is low impact zoals het trouwens traditie geweest is tot halverwege de 20ste eeuw.

Ter vergelijking,


Hout130Th/m³ Bakstenen1580Th/m³
Cement2400Th/m³ Staal6290Th/m³
Aluminium51000Th/m³ Plastic105300Th/m³

Nota: 1Th (w.e.) = 4,186 M.J. = 1,163 Kw/u

boomstammen

De ambacht van mobiele boomzager bestaat reeds sedert de 15e eeuw, toen gekend als scieur de long. Zij waren altijd met twee: de chevrier en de renardier. Het was bijzonder zware arbeid, ze waren vaak voor verschillende maanden onderweg.

De stiel begon te tanen rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw. Rond het einde van 18e eeuw verscheen de stoommachine, en ook vaste industriele zagerijen. Dit alleen maakte de stiel nog niet overbodig, maar de opkomst van gemotoriseerde transportmiddelen, tractoren en houtoogsmachines, al dan niet in combinatie met betere wegen echter wel. De nieuwe bosbouwmethodes liggen trouwens mee aan de oorzaak van nieuwe vormen van bosdegradatie, o.a. door uitsleepschade en bodemcompactatie. Na de tweede wereldoorlog waren er dus geen "scieurs" meer actief.

De huidige schaalvergroting in de zagerijsector laat weinig of geen ruimte meer voor maatwerk, noch voor het verwerken van kleinere hoeveelheden rond hout van verschillende afmetingen en soorten. En zodoende verschijnt de scieur de long opnieuw in bossen en op erven... De geschiedenis herhaalt zich, weliswaar met aangepaste technologieen voor de 21e eeuw... Alles komt terug!

Vooral in bossen waar selectieve hoogdunningen de norm is kan een mobiele boomzagerij zeer nuttig werk leveren bij het verwerken van gerooide concurrenten. Maar ook na windworp kunnen de beste stammen geselecteerd worden voor verzaging. Het is voor de bosbeheerder een belangrijke bijdrage tot duurzaam bosbeheer omdat de verstoring minimaal is.

Maar ook voor het verzagen van een of enkele edelbomen bij particulieren of ambachtslieden brengt de mobiele zagerij een oplossing voor het verzagen van enkele stammen die anders wellicht in de stoof zouden eindigen.
Resultaat 2